Pályázati információk

Projekt címe: GINOP-8.3.5-18/B Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése célú hitelprogram
Kedvezményezett neve: DORKER KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS JAVÍTÓ KFT.
Szerződött visszatérintendő hitel összege: 149.000.000 FORINT

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Dorker Kft.

A KÉPZÉSEK ELNEVEZÉSE ÉS CÉLJA:
1. Munka és magánélet összehangolása 80 órás képzés:2023.02.01-2023.04.30

Cél a munkavállalók és a munkáltatók együttműködésének javítása a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében. A család, illetve magánélet és a munka egyensúly kialakításának, megőrzésének támogatása. A tréning célja, hogy a résztvevők megszerezzék a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátítsák az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit. Tananyagegységek: Mentálhigiénés ismeretek és készségek, Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés, Hatékony idő- és erőforrás gazdálkodás, Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása

2. Munkavállalók készség- és kompetenciafejlesztés 100 órás képzés: 2023.05.02-2023.06.30

Cél: A résztvevők megismertetése a kommunikáció alapfogalmaival. Fejlesszék önismeretüket, képesek legyenek önértékelésre és önmaguk menedzselésére. Szervezeti hatékonyság növelése. Cél az önmenedzselés fejlesztése

1. Önismeret, önértékelés, készségek, képességek felmérése:
• Személyiségtípusok
• Extrovertált és introvertált viselkedés
• Asszertív magatartások, magatartásminták

2. Kommunikációs ismeretek
• Kommunikációs alapismeretek
• Kommunikációs stílus
• Verbális és non-verbális kommunikáció

3. Tárgyalástechnika
• Kommunikáció és tárgyalástechnika
• Személyközi tárgyalások, interjú technikák
• Viselkedés, öltözködés

4. Konfliktus-kezelés és stressz-menedzsment
• A konfliktusok típusai
• Konfliktuskezelési módok
• Konfliktuskezelési módok és technikák
• Konfliktuskezelési stílus és eszközrendszer alkalmazása gyakorlatban
• Stresszmenedzsment

A SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
10,5 millió forint

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:
70%

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA:
GINOP_Plusz-3.2.1-21-2021-00001, 70351/35/00020

Infoblokk

Kedvezményezett neve: DORKER KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS JAVÍTÓ KFT.
Projekt címe: DORKER KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSE VÁLLALATI KÉPZÉSEKKEL
Szerződött támogatás összege: 34,68 MILLIÓ FORINT
Támogatás mértéke: 100%
A projekt keretében az alábbi képzések valósultak meg:
• Vezetési alapismeretek
• Csoporthatékonyság képzés
• Hatékony tárgyalási technikák képzés
• Irodai programok
• Hatékony Munkavégzés
• Eredményes Partner Kommunikáció

Projekt befejezési dátuma: 2021.06.05.
Projekt azonosító: GINOP-6.1.6-17-2018-00247

Kedvezményezett neve: DORKER KERESKEDELMI, SZOLGÁLTATÓ ÉS JAVÍTÓ KFT.
Projekt címe: A DORKER KFT ELAVULT INFORMATIKAI RENDSZERÉNEK KORSZERŰSÍTÉSE
Szerződött támogatás összege: 23,98 MILLIÓ FORINT
Támogatás mértéke: 40%
Projekt befejezési dátuma: 2020.10.01.
Projekt azonosító: GINOP-3.2.2-8-2-4-16-2017-00421

Az alábbi 5 funkcionális területre vonatkozóan került bevezetésre a cég működést támogató szoftvermodul:

1. Gyártási terület
2. Beszerzési, Logisztikai terület
3. Munkafolyamat irányítási megoldás (workflow)
4. Elektronikus iratkezelési megoldás
5. Vállalati CRM, értékesítés terület

Továbbá az alábbi hardver eszközök kerültek beszerezésre:
21 db munkaállomás
21 db notebook
1 db UPS
2 db Switch
7 db LED monitor